نیروی خانم حسابدار با مدرک لیسانس

حداقل سه سال سابقه کار

آشنا به نرم افزار رایورز و همکاران

مسلط به حسابداری انبار

حسابدارخدمات

نظرات غیر فعال هستند