استخدام نیروی خانم برای واحد انتظامات،  با شرایط زیر ۳۰ سال و مدرک دیپلم به بالا .برای اطلاعات بیشتر با شماره ی ۲۲۰۱۰۶۰۰ و داخلی ۱۷۵۵ تماس بگیرید.

نظرات غیر فعال هستند