آدرس : زعفرانیه ، خیابان مقدس اردبیلی ، مرکز خرید پالادیوم ، طبقه همکف ب

شماره تماس

۲۲۶۶۸۸۴۷ 

غذاییواحد تجاری

نظرات غیر فعال هستند