بخش مدرسه مشتری مداری و آموزش های دوره ای

همکاران ما در پیشخوانهای واحد مدیریت امور مشتریان در سطح مجموعه همانند یک راهنمای صبور علاوه بر پاسخگویی به سوالات مشتریان به عنوان مرجع رسیدگی به درخواست ها و شکایات با دریافت ، جمع‌آوری و ثبت پیشنهادات ، انتقادات ، شکایات و به دنبال آن بررسی ، پیگیری و پاسخگویی به این درخواست ها با استانداردهای CRM جهانی مشغول به ارائه خدمت رسانی به مشتریان همیشه وفادار پالادیوم می باشند. بر همین اساس ما همواره برآنیم با نظارت و ارزیابی بر خدمات ارائه شده توسط واحدهای غذایی ، تجاری و خدماتی در مجموعه و همچنین بازدید های تخصصی کارشناسان این واحد از تمامی فضاهای مرکز خرید پالادیوم محیطی امن، آرام و استاندارد را برای مراجعان فراهم نماییم ، چرا که مخاطب شناسی به منظور پیاده‌سازی این تفکر مشتری مداری همواره سرلوحه مهارت‌های افراد این تیم است.