تلاش برای چیزی جدید در ۳۰ روز

 

آیا چیزی هست که منظورتان بوده که انجام دهید، بخواهید که انجام دهید ، اما فقط… انجام نداده اید؟

مت کاتس پیشنهاد می کند: برای مدت ۳۰ روز تلاش کنید.

این بحث کوتاه و نشاط آور یک راه جالب درباره تعیین و دستیابی به اهداف را ارائه می کند

دیدگاه ها غیر فعال هستند