فرم تماس با مدیریت

اطلاعات تماس

آدرس: تهران ، زعفرانیه ، خیابان مقدس اردبیلی ، مرکزخریدپالادیوم

شماره های تماس

22010600 اطلاعات

22663066 مرکز تماس

22664107 امورمشتریان

پست الکترونیکی:

info@palladiummall.com