آدرس : مرکز خرید پالادیوم ، طبقه سوم (فودکورت) ، تراس شرقی

شماره تماس :

۰۲۱۲۲۰۱۰۴۵۱

 

غذایی

نظرات غیر فعال هستند