رستوران اسپیئو رویال

آدرس : زعفرانیه ، خیابان مقدس اردبیلی ، مرکز خرید اردبیلی ، طبقه چهارم شمالی 

شماره تماس 

۲۲۶۶۳۳۷۴

دیدگاه ها غیر فعال هستند