روماتای

آدرس : زعفرانیه ، خیابان مقدس اردبیلی ، مرکز خرید پالادیوم ، طبقه سوم ،غذای آسیای شرقی 

شماره تماس :

۲۲۶۶۳۴۴۵

دیدگاه ها غیر فعال هستند