شماره تماس مرکز خرید پالادیوم : 26207520

واحدهای تجاری ( فروشگاه ها ) :
   ساعت ۱۰:۰۰  الی ۲۲:۰۰  

فودکورت و رستوران ها  :
  شنبه تا چهارشنبه و روز جمعه  از ساعت  ۱۱:۰۰  صبح الی ۲۳:۰۰
پنج شنبه ها ساعت ۱۱:۰۰ صبح الی   ۲۳:۳۰ 

ساعت بسته شدن درب های ورودی:
درب های ورودی مشتریان در شنبه  تا چهارشنبه  و جمعه ها ساعت ۲۲:۳۰ بسته خواهد شد
درب های ورودی مشتریان  پنجشنبه ها ساعت ۲۳:۰۰ بسته خواهد شد