مشتریان گرامی چنانچه یکی از مدارک پیدا شده متعلق به شما میباشد خواهشمند است در خصوص ادامه پیگیری با شماره تماس ۲۲۰۱۰۶۰۰ داخلی ۱۳۰۵ تماس حاصل کرده تا با هماهنگی مدارک به شما تحویل داده شود

 

نام و نام خانوادگیمربوط به واحد
فخری اسمیعیلیکارت کانون بازنشستگان
پریسا حسین زادهکارت عضویت خانه کارگر 
مهدیس چنگیزی کارت عضویت مجموعه ورزشی انقلاب
شادی سعیدی فرکارت عضویت مجموعه ورزشی انقلاب
مهدی منصوریانکارت مجوز حمل کالا
سید ابولفضل جعفریکارت مربری فدراسیون اسکی
عماد ضرغامیشرکت ملی نفت ایران
مهلقاصفار اولباشگاه ورزشی
رعنا قناتباشگاه ورزشی
مهری رجبیانباشگاه ورزشی
سارا سازگاری اردکانیکارت عضویت کتابخانه منظومه خرد
مریم قهرمانی اسدلله پورکارت گواهینامه بین المللی
سعید بیداری فرد  باشگاه ورزشی
آتوسا نوذری نژادباشگاه ورزشی
مه لقا صفار اولباشگاه ورزشی
امیر حسین گاموری کارت عضویت والیبال
مرسده عرفانکارت عضویت باشگاه ورزشی
یاسمین مشیر آبادیرصد خانه آموزشی زعفرانیه
حمیدرضا شیرازیونگذرنامه