مشتریان گرامی چنانچه یکی از مدارک پیدا شده متعلق به شما میباشد خواهشمند است در خصوص ادامه پیگیری با شماره تماس ۲۲۰۱۰۶۰۰ داخلی ۱۳۰۵ تماس حاصل کرده تا با هماهنگی مدارک به شما تحویل داده شود

 

نام و نام خانوادگی نوع کشفیات
عرفان قورچی بیگی کارت شناسائی ملی
حشمت اله نوروزی هشی کارت راه آهن
حسین بینا کارت بیمه
مهبد فرحی ایروانی کارت شناسائی ملی
نگار سبحانی کارت شناسائی ملی
ثریا محبی شناسنامه 
امیر سبحانی گواهینامه 
رضا احمدی غایبی دفترچه بیمه