مشتریان گرامی چنانچه یکی از مدارک پیدا شده متعلق به شما میباشد خواهشمند است در خصوص ادامه پیگیری با شماره تماس ۲۲۰۱۰۶۰۰ داخلی ۱۳۰۵ تماس حاصل کرده تا با هماهنگی مدارک به شما تحویل داده شود

 

نام و نام خانوادگینوع کشفیات
مبین زینلی کارت دانشجویی
مبین زینلی کارت شناسایی ملی 
عزیزه رضایی قشلاقیکارت شناسایی ملی 
نوشین مهدوی فردکارت مشخصات وسیله نقلیه 
مصطفی رحمانیکارت شناسایی ملی 
رشید مباشر فردکارت دانشجویی
معصومه دژمانکارت هوشمند ملی