مشتریان گرامی چنانچه یکی از مدارک پیدا شده متعلق به شما میباشد خواهشمند است در خصوص ادامه پیگیری با شماره تماس ۲۲۰۱۰۶۰۰ داخلی ۱۳۰۵ تماس حاصل کرده تا با هماهنگی مدارک به شما تحویل داده شود

 

نام و نام خانوادگی نوع کشفیات
رضا نادری کارت شناسائی ملی
امیرعلی هاشمی کارت شناسائی ملی
طاهره شاه بیگی کارت شناسائی ملی
حسن زارعی گواهینامه رانندگی
عیدی توفیق نیا گواهینامه رانندگی
فرشته زارع بوانی گواهینامه رانندگی
ابراهیم پناهی کارت شناسایی ملی
آزاده لولااور کارت شناسایی وسیله نقلیه
حمیدرضا علیمحمدی گواهینامه رانندگی 
منیر میرباقری کارت سوخت – بیمه نامه  
فراز قائینی گواهینامه رانندگی 
بهاره پیرداوری گواهینامه رانندگی – کارت هوشمند ملی 
حسام حاجی عباسی  مجوز از ارگان دولتی