فرم نظر سنجی فود کورت

همراه گرامی ، ضمن تشکر و قدردانی از اینکه وقت گران بهای خود را در اختیار کارشناسان ما قرار می دهید
کلیه اطلاعات و نظرات شما عزیزان بصورت محرمانه در در واحد مدیریت ارتباط با مشتریان نگهداری میشود
پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی ست


آقاخانم


روزانههفتگیماهانهگاهی اوقاتاولین بار


خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی


خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی


خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی