همراه گرامی ، ضمن تشکر و قدردانی از اینکه وقت گران بهای خود را در اختیار کارشناسان ما قرار می دهید

کلیه اطلاعات و نظرات شما عزیزان بصورت محرمانه در در واحد مدیریت ارتباط با مشتریان نگهداری میشود

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی ست


شماره تماس (*)

محدوده سکونت

جنسیت

میزان مراجعه شما به فودکورت چگونه است؟

اولین بارگاهی اوقاتماهانههفتگیروزانه

میزان آرامش را در فضای فودت کورت چگونه ارزیابی میکنید؟

اولین بارگاهی اوقاتماهانههفتگیروزانه

تنوع غذایی فود کورت را چگونه ارزیابی میکنید؟

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

کیفیت غذاهای فود کورت را چگونه ارزیابی میکنید؟

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

نظرات و ایده های خود را برای ما بنویسید