آدرس : مرکز خرید پالادیوم ، طبقه سوم ، واحد ۳۱۲

شماره تماس : ۲۲۶۶۰۶۲۷