قدردانی ازهمراهی شما

باشگاه مشتریان مرکز خرید پالادیوم در نظر دارد جهت تکریم از مشتریان عزیز و وفادار ، قرعه کشی هیجان انگیزی را برگزار نماید.

مهلت کسب امتیاز برای شرکت در قرعه کشی تا اطلاع ثانوی تمدید شد.

شرایط حضور در قرعه کشی باشگاه مشتریان مرکز خرید پالادیوم به شرح ذیل می باشد :

حداقل امتیاز کسب شده برای ورود به قرعه کشی ۵۰ امتیاز و هر ۲۵ امتیاز کسب ۱ شانس در قرعه کشی خواهد بود.

 

جوایز قرعه کشی :

۲۰۰،۰۰۰ امتیاز معادل ۲۰۰،۰۰۰ میلیون تومان 

نفر اول  ۵۰،۰۰۰  امتیاز 

نفر دوم  ۴۰،۰۰۰  امتیاز

نفر سوم  ۳۰،۰۰۰ امتیاز

نفر چهارم  ۲۰،۰۰۰  امتیاز

نفر پنجم  ۱۰،۰۰۰ امتیاز

نفر ششم ۵۰۰۰ امتیاز

ده جایزه ۲۰۰۰ امتیازی

 بیست و پنج جایزه ۱۰۰۰ امتیازی

در مجموع ۲۰۰،۰۰۰ امتیاز به ۴۱  نفر برنده اهدا خواهد شد .