آدرس : مرکز خرید پالادیوم ، طبقه دوم میانی واحد ۲۲۸

شماره تماس :

۲۲۶۶۸۵۲۷

۲۲۶۶۸۵۲۵

۲۲۶۶۸۵۳۲