لاسالسا

آدرس : زعفرانیه ، خیابان مقدس اردبیلی ، مرکز خرید پالادیوم ، طبقه سوم ،غذای مکزیکی 

شماره تماس :

22660879

Comments are disabled.