لاسالسا

آدرس : زعفرانیه ، خیابان مقدس اردبیلی ، مرکز خرید پالادیوم ، طبقه سوم ،غذای مکزیکی 

شماره تماس :

۲۲۶۶۰۸۷۹

دیدگاه ها غیر فعال هستند