کارت های وسیله نقلیه یافت شده در مرکز خرید پالادیوم

مشتریان گرامی چنانچه یکی از مدارک پیدا شده متعلق به شما میباشد خواهشمند است در خصوص ادامه پیگیری با شماره تماس ۲۲۰۱۰۶۰۰ داخلی ۱۳۰۵ تماس حاصل کرده تا با هماهنگی مدارک به شما تحویل داده شود

نام و نام خانوادگی نام پدر 
منصوره اعظم عابدینی علیرضا
حسن اکبری طاری ابوالقاسم
شرکت نسیم برکت