چیکولند

اینستاگرام

در اینستاگرام هم به ما بپیوندید

شماره تماس

22662125

آدرس

فودکورت مرکز خرید پالادیوم ، واحد ۳۰۹

دیدگاه ها غیر فعال هستند