استخدام نیروی خانم کارشناس بازرگانی با مدرک لیسانس و حداقل ۳ سال سابقه کار و آشنایی با برنامه اکسل

نظرات غیر فعال هستند