آدرس : مرکز خرید پالادیوم ، طبقه سوم میانی

شماره تماس : ۲۲۶۶۶۷۵۲