گواهی نامه های یافت شده در مرکز خرید پالادیوم

مشتریان گرامی چنانچه یکی از مدارک پیدا شده متعلق به شما میباشد خواهشمند است در خصوص ادامه پیگیری با شماره تماس ۲۲۰۱۰۶۰۰ داخلی ۱۳۰۵ تماس حاصل کرده تا با هماهنگی مدارک به شما تحویل داده شود

نام و نام خانوادگی نام پدر
زهرا سادات رفیعی طباطبایی سید رضا
ابراهیم وهابی علی
آزاده میرزایی امیر