شماره تماس مرکز خرید پالادیوم : 26207520

هونام

آدرس : زعفرانیه ، خیابان مقدس اردبیلی ، مرکز خرید پالادیوم ، طبقه هشتم جنوبی ، واحد ۸۲۱ شماره تماس : ۰۹۱۲۱۱۱۸۸۸۱

دفتر مدیریت اسپیئو

آدرس : زعفرانیه ، خیابان مقدس اردبیلی ، مرکز خرید پالادیوم ، طبقه هشتم جنوبی ، واحد ۸۲۵ و ۸۲۸ و ۸۲۷ شماره تماس : ۲۲۶۶۸۴۸۰ ۲۲۶۶۸۴۴۰ ۲۲۶۶۸۴۹۰  

مرکز دندان پزشکی پالادیوم

آدرس : زعفرانیه ، خیابان مقدس اردبیلی ، مرکز خرید پالادیوم ، طبقه هشتم جنوبی ، واحد ۸۲۴ شماره تماس : ۲۶۱۱۵۵۱۰

سالن زیبایی آفرینا

آدرس : زعفرانیه ، خیابان مقدس اردبیلی ، مرکز خرید پالادیوم ، طبقه پنجم جنوبی  شماره تماس : ۲۲۶۵۶۰۹۲ ۲۲۰۳۱۳۹۰

ایران رول

آدرس : زعفرانیه ، خیابان مقدس اردبیلی ، مرکز خرید پالادیوم ، طبقه هفتم شمالی ، واحد ۷۱۰ و ۷۱۱ شماره تماس : ۲۲۶۶۱۵۱۵

نسیح

آدرس : زعفرانیه ، خیابان مقدس اردبیلی ، مرکز خرید پالادیوم ، طبقه هشتم شمالی ، واحد ۸۰۴ شماره تماس : ۲۲۶۶۴۸۴۱ ۲۲۶۶۴۸۴۵

بوکلند

آدرس : زعفرانیه ، مرکز خرید پالادیوم ، طبقه سوم ، واحد ۳۰۰ شماره تماس : ۲۲۶۶۷۷۱۶  

نوولا شال

آدرس : زعفرانیه ، خیابان مقدس اردبیلی ، مرکز خرید پالادیوم ، طبقه اول  شماره تماس : ۲۲۶۶۸۹۲۹

ملکان

آدرس : زعفرانیه ، خیابان مقدس اردبیلی ، مرکز خرید پالادیوم ، طبقه همکف اول   بزودی …

بلانش (حجتی)

آدرس : زعفرانیه ، خیابان مقدس اردبیلی ، مرکز خرید پالادیوم ، طبقه همکف اول   شماره تماس : ۲۲۶۶۱۵۶۲

Next Page »