مشتریان گرامی چنانچه یکی از اشیا پیدا شده متعلق به شما می باشد خواهشمند است در خصوص ادامه پیگیری با شماره تماس ۲۲۰۱۰۶۰۰ داخلی ۱۳۰۵ تماس حاصل کرده تا با هماهنگی مدارک به شما تحویل داده شود

 

نوع کشفیات مشخصات