اصل و اساس امور مشتریان بر پایه رضایت مندی ، ارتباط با مشتری و مشتری مداری به معنی ایجاد ، تقویت ، گسترش و حفظ ارتباطات بلند مدت و محکم و دارای سود دو طرفه با هر یک از مشتریان ، مخاطبان و گروه های ذی نفع برای دست یابی به منافع مورد نظر است

امور مشتریان مرکز خرید پالادیوم

امور مشتریان مرکز خرید پالادیوم

ارتباط با مشتری بر چهار پایه استوار است

همدلی و توانایی درک موقعیت از نظر طرف مقابل

همکاری و کمک متقابل

اعتماد و اطمینان

اتصال دو جانبه بر مبنای منافع مشترک

روابط امور مشتریان بر اساس مشتری مداری است زیرا در مشتری مداری بر خلاف محصول مداری ویژگی های زیر وجود دارد

الویت در حفظ رابطه با مشتری است

رقابت بر سر کسب سهم از نیاز مشتری است

سعی در شناسایی نیازهای بیشتر هر مشتری به عنوان یک بازار و تامین آن هاست

در مشتری مداری ، سعی در ایجاد تمایز بین مشتریان و نه در مورد صفات کالاها و خدمات

ارزشمندترین دارایی یک سازمان ، اعتماد و اطمینان مشتریان به اوست. بنابریان اگر در مشتری اعتماد و اطمینان ایجاد شود و این حالت قوی و پایدار گردد ، موفقیت سازمان تضمین میشود

رساندن مشتری به حد فراتر از رضایت و وفاداری ، علامت و نشانه ی کارآمدی هر سازمان است

یک مشتری ناراضی میتواند چند هزار مصرف کننده ی نهایی را از سازمان دور کندهزینه ی جذب هر مشتری جدید چندین هزار برابر هزینه ی حفظ مشتریان فعلی است

“شعار امور مشتریان مرکز خرید پالادیوم این است که ” مشتری مداری یعنی ثبت و حفظ اطلاعات مشتری در فروش اول و استفاده از آن در فروش بعدی 

نظرات غیر فعال هستند