در رسیدگی به شکایت مشتریان در واحد امور مشتریان اولین نکته ی قابل توجه میزان تحمل مشتری میباشد که این میزان تحمل در مشتریان متفاوت است ، حد تحمل مشتری یعنی حد قابل قبول یا حد چشم پوشی و اغماض از انحرافات ، کاستی ها و عدم تطابق و اشکالات یک کالا یا خدمت . اولین نکته ای که در امور مشتریان به کارشناسان رسیدگی کننده شکایات آموزش داده می شود این است که با توجه به اینکه نوع شکایات مشتریان متفاوت است  میزان تحمل آنها نیز میتواند متفاوت باشد ، رسیدگی به شکایات مشتریان و حل فصل مشکل مشتری یکی از راه های مشتری مداری در امور مشتریان میباشد

 

امور مشتریان

اصول دریافت شکایت در امور مشتریان مرکز خرید پالادیوم

ده گام در پاسخگویی به شکایات مشتریان در امور مشتریان مرکز خرید پالادیوم

به مشتری فرصت شکایت کردن دهید

به شکایت مشتری کاملا توجه کنید

به شکایت مشتری به دقت گوش کنید

همیشه از شاکی سوال کنید چه مشکل دیگری وجود دارد؟

هرگز بحث نکنید . با مشتری شاکی مخالفت نکنید قبول کنید که اشکالی وجود دارد

معذرت خواهی کنید

تمام توان و انرژی خود را برای حل مشکل بکار بگیرید

از این که مشتری شکایت کرده از او تشکر کنید

هر مورد شکایت مشتری را شاسی برای بهبود بدانید

از شکایات استقبال کنید و اعلام کنید که حاضر به شنیدن صدای مشتری هستید

در مقاله ی بعدی راه های رسیدگی به شکایاتی که در امور مشتریان بکار گرفته میشود را بیان خواهیم کرد

 

نظرات غیر فعال هستند