محاسن نظام  مدیریت و برنامه ریزی غیر متمرکز

تصمیم گیری ها توسط افرادی انجام میشود که بیشتر با محیط سازمان آشنایی دارند و از مسایل و مشکلات سازمان و مشکلات اجرایی باخبرند
امکان مشخص شدن نواقص و مشکلات برنامه های قبلی و رعایت پیش بینی ها و تدارکات لازم در برنامه های جدید توسط مسئولان و مجریان برنامه به ویژه در سطوح پایین تر بیشتر است
به نیازها و تفاوت های انسان ها توجه بیشتری معطوف میشود
برنامه ریزی با شرکت مسئولان و مجریان برنامه در سطوح مختلف انجام میگیرد و در نتیجه نظرات و پیشنهادات و راه حل های آنها را شامل میشود

معایب نظام مدیریت و برنامه ریزی غیر متمرکز

وجود اختلاف ها و تفاوت در سلیقه و در نتیجه اشکالات در تصمیم گیری ها
احتیاج به وسایل و مواد متنوع تر و فراوان تر
صرف هزینه های بیشتر ، دوباره کاری و گرانتر تمام شدن مدیریت و برنامه ریزی برای کل جامعه

مشکلات متنوع و متفاوت به ویژه در راه ایجاد هماهنگی و ارتباط

  لزوم ایجاد یک سازمان برای نظارت کننده ، هماهنگ کننده و وحدت دهنده که بتواند بروی مدیریت و برنامه ریزی کنترل و نظارت داشته باشد

مقالات بیشتری بخوانیم

انواعمدیریت و برنامه ریزی – قسمت اول

انواع مدیریت و برنامه ریزی – قسمت دوم

 

0:00
0:00

نظرات غیر فعال هستند