0:00
0:00

برنامه ریزی متمرکز و غیر متمرکز

 برنامه ریزی که در دهه های میانی قرن بیستم شاهدآن بوده ایم دو نوع است ، متمرکز و غیر متمرکز

در نظام متمرکز ، معمولا برنامه ریزی برای کل سیستم یا سازمان و یا کشور به صورت یکسان انجام میگیرد  و برای اجرا به کلیه واحد های تابعه ابلاغ میگردد . در این برنامه ریزی ، سطوح پایین تر سازمان دخالتی در برنامه ریزی نداشته و راه ارتباط و تبادل نظر بین برنامه ریزان سطح بالای سازمان و مجریان واقعی برنامه ها در سطوح پایین تر تقریبا مسدود است

در نظام برنامه ریزی متمرکز ، ارتباط به صورت یکطرفه و از جانب مقامالت در سطوح بالا به طرف مجریان در سطوح پایین تر جریان دارد و امکان تبادل نظر و طرح مسایل اجرایی و مشکلات بوجود آمده و ارایه راه حل های مناسب و ممکن از سوی مجریان برنامه که از نزدیک با مسایل و مشکلات و نقاط قوت و ضعف برنامه ها آشنایی بیشتر دارند وجود ندارد

 

برنامه ریزی متمرکز و غیر متمرکز

برنامه ریزی متمرکز و غیر متمرکز

در نظام غیرمتمرکز ، تصمیمات در پایین ترین سطوح یعنی واحد های اجرایی اتخاذ میگردد و برنامه در سطوح بالاتر تدریجا تکمیل میگردد

تصمیمات در هر سطح با توجه به نیازها ، شرایط و امکانات در آن سطح و در هماهنگی و ارتباط با نیاز ها و امکانات در سطوح دیگر اتخاذ می شود

در نظام  غیر متمرکز ، ارتباط به صورت دو طرفه و در تمام سطوح جریان دارد و امکان شرکت گروه های مختلف ، به ویژه مجریان برنامه در فرآیند تصمیم گیری در حد گسترده ای وجود دارد. لذا توجه به نیازها ، امکانات و انتظارات در مناطق مختلف کشور یا سازمان بیشتر لحاظ میگردد

آموزش مشتری مداری – قسمت اول

آموزش مشتری مداری – قسمت دوم

 

 

نظرات غیر فعال هستند