پنجشنبه ۷ آذر ماه 

در کنار اعضای خانواده بزرگ پالادیوم اوقاتی خوشی را به بهانه ی قدردانی از فرزندان دانش آموز پرسنل پالادیوم سپری کردیم.
ما به داشتن این فرزندان مفتخریم و بهترین ها را برای این گلهای زیبا آرزومندیم.

نظرات غیر فعال هستند