همکاران ما در پیشخوانهای واحد مدیریت امور مشتریان در سطح مجموعه همانند یک راهنمای صبور علاوه بر پاسخگویی به سوالات مشتریان به عنوان مرجع رسیدگی به درخواست ها و شکایات با دریافت ، جمع‌آوری و ثبت پیشنهادات ، انتقادات ، شکایات و به دنبال آن بررسی ، پیگیری و پاسخگویی به این درخواست ها با استانداردهای CRM جهانی مشغول به ارائه خدمت رسانی به مشتریان همیشه وفادار پالادیوم می باشند. بر همین اساس ما همواره برآنیم با نظارت و ارزیابی بر خدمات ارائه شده توسط واحدهای غذایی ، تجاری و خدماتی در مجموعه و همچنین بازدید های تخصصی کارشناسان این واحد از تمامی فضاهای مرکز خرید پالادیوم محیطی امن، آرام و استاندارد را برای مراجعان فراهم نماییم ، چرا که مخاطب شناسی به منظور پیاده‌سازی این تفکر مشتری مداری همواره سرلوحه مهارت‌های افراد این تیم است.