تاریخچه مدیریت ارتباط با مشتریان ( CRM) در مرکز خرید پالادیوم

شهریورماه سال ۱۳۹۳ همزمان با افتتاح رسمی مرکز خرید پالادیوم در زعفرانیه طهران ، فعالیت واحد مدیریت ارتباط با مشتریان بطور رسمی شروع بکار کرد. در ابتدا این واحد فعالیت خود را ۴ کارشناس مشتری مداری آغاز نمود.در آن زمان دریافت نظرات ، انتقادات و پیشنهادات و بطور کل ارتباط با مشتریان گرامی بصورت کتبی و با یک کانتر مشتری مداری که در طبقه سوم مجموعه قرار داشت انجام میگرفت. از آن زمان با گسترش فعالیت واحدهای مختلف مرکز خرید، محوریت واحد CRM به تناسب گسترده تر و بر پایه اصول تدوین شده مشتری شکل گرفت.
با گذشت زمان و استقبال کم نظیر مشتریان از این واحد که تا آن زمان مشابهی در هیچ یک از مراکز خرید لوکس تهران نداشت حیطه فعالیت این واحد هم گسترش یافت و با افزایش تعداد نیروها به بیش از ۲۰ کارشناس و خریداری نرم افزار تخصصی مایکروسافت داینامیک  بطور سیستمی فعالیت خود را ادامه داد