همراه گرامی ، ضمن تشکر و قدردانی از اینکه وقت گران بهای خود را در اختیار کارشناسان ما قرار میدهید

کلیه اطلاعات و نظرات شما عزیزان بصورت محرمانه در در واحد امور مشتریان نگهداری میشود

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

  نام و نام خانوادگی شما (*)

  ایمیل شما (*)

  شماره تماس (*)

  محدوده سکونت

  جنسیت

  میزان مراجعه شما به مرکز خرید پالادیوم به چه صورت است ؟

  روزانههفتگیماهانهگاهی اوقاتاولین بار

  میزان آرامش و امنیت شما در مرکز خرید پالادیوم چگونه است ؟

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  تعامل و ارتباط با کارکنان را در مرکزخرید پالادیوم چگونه ارزیابی میکنید؟

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  مرکز خرید پالادیوم تا چه اندازه برای شما جذاب است ؟

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  فضای کلی مرکز خرید پالادیوم را چگونه ارزیابی میکنید ؟

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  نظرات و ایده های خود را برای ما بنویسید