همراه گرامی ، ضمن تشکر و قدردانی از اینکه وقت گران بهای خود را در اختیار کارشناسان ما قرار میدهید

کلیه اطلاعات و نظرات شما عزیزان بصورت محرمانه در در واحد امور مشتریان نگهداری میشود

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

نام و نام خانوادگی شما (*)

ایمیل شما (*)

شماره تماس (*)

محدوده سکونت

جنسیت

میزان مراجعه شما به مرکز خرید پالادیوم به چه صورت است ؟

روزانههفتگیماهانهگاهی اوقاتاولین بار

میزان آرامش و امنیت شما در مرکز خرید پالادیوم چگونه است ؟

عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

تعامل و ارتباط با کارکنان را در مرکزخرید پالادیوم چگونه ارزیابی میکنید؟

عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

مرکز خرید پالادیوم تا چه اندازه برای شما جذاب است ؟

عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

فضای کلی مرکز خرید پالادیوم را چگونه ارزیابی میکنید ؟

عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

نظرات و ایده های خود را برای ما بنویسید