برای آرامش و امنیت هرچه بیشتر هموطنان عزیزمان با حضور پرسنل مجموعه مرکزخرید پالادیوم و همکاری سازمان آتشنشانی تهران در بامداد هشتم بهمن ماه مانوری برای آمادگی بیشتر در مقابل حوادث غیر مترقبه برگزار نمود.

برای آرامش شما در تلاشیم

نظرات غیر فعال هستند