در کمتر از یک دهه ، مدیریت ارتباط با مشتری در قالب موضوعی مهم گسترش یافته است . اگر چه مدیریت ارتباط با مشتری که به تازگی نام مدیریت مشتری را گرفته است . فقط از نیمه ی دوم دهه ۱۹۹۰ مورد استفاده قرار پرفت و اصول مربوط به آن خیلی پیش از این وجو داشته است . مدیریت ارتباط با مشتری به ویژه بر اساس اصول بازار یابی ارتباط با مشتری ایجاد میشود که مطالعه ی رسمی آن به بیست سال قبل بر میگردد ، ولی منشا آن یعنی ایجاد روابط دو جانبه بین تامین کنندگان و مشتریان ، از آغاز تجارت وجود داشته است . به هر حال آنچه در طول دهه ی گذشته تغییر کرده است مجموعه ای از تمایلات چشمگیر است که به طور مشترک از طریق بازاریابی بر اساس اطلاعات یا مدیریت ارتباط با مشتری ، فرصت را برای خدمت بهتر به مشتریان فراهم می کند
در این میان برخی عوامل اصلی که بر توانایی سازمان ها برای ایجاد روابط مستمر ، به ویژه برای شرکت هایی با یک پایگاه مشتری بزرگ ، تاثیر دارد عبارت اند از

وفادارسازی مشتریان
ظرفیت ذخیره افزایش یافته رایانه ها
افزایش شناخت اهمیت حفظ مشتری و ارزش عمر مشتری

:افزایش پیچیدگی در دیدگاه های بازاریابی و توسعه ی روش های برتر هدف قرار دادن مشتریان از جمله
بازاریابی تک به تک
بازاریابی مجوز
سفارشی سازی انبوه

ما معتقدیم که توان کامل مدیریت ارتباط با مشتری فقط با پرداختن به چشم انداز راهبردی آخر تحقق خواهد یافت

نظرات غیر فعال هستند