منشور مشتریان مرکز خرید تجاری و اداری پالادیوم

ما مدیران و کارکنان این مرکز خرید با افتخار اعلام می کنیم که باور ما در این است تمام مشتریان این مرکز بنیان فعالیت های ما را توسعه و بهبود می دهند
و بر این باور هستیم که می توانیم :
– پاسخگوی تمام پیشنهادات ، انتقادات و شکایات شما در کوتاهترین زمان ممکن باشیم.
– وقت شما برای ما از اهمیت بسزائی برخوردار است، در همین خصوص مدیریت زمان خرید را متقبل شده ایم .
– حفظ بهداشت و ایمنی شما مشتریان گرامی در اهم امور قرار گرفته است.
– برخورد مناسب و شاسیته متناسب با فرهنگ ایرانی در تمام مشاغل این مجموعه را مدنظر قراردادیم.
– ایجاد نظم کار آمد در جهت رسیدگی و تسهیل در شکایت مشتریان را نهادینه کرده ایم.
– احترام به نظرات و پیشنهادات شما که سرچشمه تغییرات اساسی ما می باشد در تمام مراحل رشد و تکامل این مرکز تجاری قرار گرفته است.
– اطلاع رسانی از خدمات این مجموعه برای شما در کمترین زمان میسر خواهد بود.

در این مجموعه توانسته ایم:
– مشکلات رویت شده در مجموعه های تجاری همسان را با همیاری شما مشتریان گرامی مرتفع نماییم تا از تکرار مشکلات در این مجموعه جلوگیری بعمل آید.
– بهبود روابط تجاری بین خانواده و مرکز تجاری را نهادینه نماییم.
– زمینه های لازم آموزش مستمر کاربران (فروشندگان ) و کارکنان در خصوص ارائه خدمات بهتر را فراهم نماییم.
– با تاکید و تکیه بر اصول HSE ) HSE حرف اول کلمات Health ( بهداشت ) ، Safety ( ایمنی ) و Environment ( محیط زیست ) ) بعنوان اولین مرکز تجاری ایران زمینه های افزایش ضریب ایمنی را فراهم نماییم.
– با ایجاد درمانگاه مقیم بعنوان اولین مرکز تجاری ایران در سختی ها نیز کنار شما باشیم.
– با ایجاد و راه اندازی سیستم های قوی و حرفه ای صوتی در کل مرکز در راستای کنترل آلودگی صوتی در مجموعه گام برداریم.
– کنترل فنی و تخصصی دوره ای سیستم های مختلف به منظور حفظ و افزایش ضریب ایمنی این سیستم ها را اساس فعالیتهای روزانه خود قرار دادیم.