افتتاح شعبه بزودی در پالادیوم 

نظرات غیر فعال هستند